Finansiell information

Här finns finansiell information som årsredovisningar, delårsrapporter, kalendarium och information om MTN-program samt företagscertifikatprogram. Beställ gärna en rapport. För att ta del av våra pressmeddelanden, klicka här.

Kalendarium

HändelseDatum
Årsrapport 2016 15 februari 2017 
Årsstämma 2017 26 april, 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 27 april 2017
Årsredovisning 2017 April 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 24 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 16 november 2017
Årsrapport 2017 14 februari 2018

MTN-program

Willhem AB (publ) har beslutat om att upprätta ett MTN-program (Medium Term Note-program) med en ram uppgående till 12 000 000 000 SEK eller motvärdet därav i euro.

Information:

Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-11-23)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-05-31)

Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2015-05-08)

Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2014-12-17)

 

Certifikatprogram

Willhem AB (publ) har sedan september 2013 ett företagscertifikatprogram. Rambeloppet är 5,5 Mdkr.

Information:

Informationsbroschyr gällande Willhems certifikatprogram

För köp och försäljning:

Kontaktuppgifter

Kreditbetyg

Willhem har erhållit det starka långsiktiga kreditbetyget A- med stabil utsikt av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Information:

Standard & Poor’s ratingrapport 


Kontakt

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se

 

Heidi Bladh, Ekonomidirektör

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Telefon: 031-788 70 15, 0709-22 36 67

E-post: heidi.bladh@willhem.se