Finansiell information

Här finns finansiell information som årsredovisningar, delårsrapporter, kalendarium och information om MTN-program samt företagscertifikatprogram. Beställ gärna en rapport. 
I vårt nyhetsarkiv hittar du våra pressmeddelanden.

 

Kalendarium

Kommande händelser  Datum
Bokslutskommuniké 2018             13 februari 2019
Årsredovisning 2018 Maj 2019
Delårsrapport januari-mars 2019 14 maj 2019
Delårsrapport januari-juni 2019  28 augusti 2019
Delårsrapport januari-september 2019    14 november 2019
Bokslutskommuniké 2019 18 februari 2020
Tidigare händelser  Datum
Delårsrapport januari-september 2018 27 november 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 23 augusti 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 26 april 2018
Årsredovisning 2017 27 april 2018
Bokslutskommuniké 2017 14 februari 2018

MTN-program

Willhem AB (publ) har beslutat om att upprätta ett MTN-program (Medium Term Note-program) med en ram uppgående till 16 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i euro eller norska kronor.

Under Willhems MTN-program kan gröna obligationer emitteras. Dokumentationen överensstämmer med Willhems övriga obligationer under MTN-programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Willhems Ramverk för gröna obligationer.

Information:

Ramverk för gröna obligationer (2018-08-14)
Second opinion på gröna ramverket (2018-08-14)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-06-18)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-04-24)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-07-10)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-05-31)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-11-23)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-05-31)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2015-05-08)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2014-12-17)

 

Certifikatprogram

Willhem AB (publ) har sedan september 2013 ett företagscertifikatprogram. Rambeloppet är 6 Mdkr.

Information:

Informationsbroschyr gällande Willhems certifikatprogram

För köp och försäljning:

Kontaktuppgifter

 

Kreditbetyg

Willhem har erhållit det starka långsiktiga kreditbetyget A- med stabil utsikt av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Information:

Standard & Poor’s ratingrapport

 

Kontakt

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se

 

Heidi Bladh, Ekonomidirektör

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Telefon: 031-788 70 15, 0709-22 36 67

E-post: heidi.bladh@willhem.se