Finansiell information

Här finns finansiell information som årsredovisningar, delårsrapporter, kalendarium och information om MTN-program samt företagscertifikatprogram. Beställ gärna en rapport. För att ta del av våra pressmeddelanden, klicka här.

Kalendarium

HändelseDatum
Bokslutskommuniké 2017 14 februari 2018
Årsredovisning April 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 26 april 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 23 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018 15 november 2018
Bokslutskommuniké 2018 13 februari 2019

MTN-program

Willhem AB (publ) har beslutat om att upprätta ett MTN-program (Medium Term Note-program) med en ram uppgående till 14 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i euro eller norska kronor.

Information:

Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-07-10)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-05-31)

Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-11-23)

Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-05-31)

Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2015-05-08)

Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2014-12-17)

 

Certifikatprogram

Willhem AB (publ) har sedan september 2013 ett företagscertifikatprogram. Rambeloppet är 6 Mdkr.

Information:

Informationsbroschyr gällande Willhems certifikatprogram

För köp och försäljning:

Kontaktuppgifter

Kreditbetyg

Willhem har erhållit det starka långsiktiga kreditbetyget A- med stabil utsikt av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Information:

Standard & Poor’s ratingrapport


Kontakt

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se

 

Heidi Bladh, Ekonomidirektör

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Telefon: 031-788 70 15, 0709-22 36 67

E-post: heidi.bladh@willhem.se