Nyproduktion

Vi på Willhem vill bidra till att det byggs fler hyresrätter i landet och har som långsiktigt mål att byggstarta 250 bostäder per år, främst på delmarknader där vi finns representerade. Vår ambition är att skapa ett smart och hållbart boende för framtidens hyresgäster. Se våra aktuella projekt nedan.

Hållbarhet ledord i hela processen

Vårt nyproduktionsarbete genomförs med fokus på långsiktighet och med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi vill vara en aktiv partner i samhällsplaneringen och stadsutvecklingen. Hela processen, från planering, projektering och byggande till fastigheternas användning och rivning genomsyras av miljöanpassning. Bland detta märks tekniska lösningar och metoder som är resurssnåla, förnybara eller återvinningsbara. Valda material, system och utföranden skall möta våra krav gällande låg energianvändning, låg miljöbelastning och låga kostnader.

Värna biologisk mångfald

När vi bygger och brukar mark vill vi att förutsättningarna för naturens kretslopp ska bibehållas och utvecklas i största möjliga utsträckning. Som medlem i SGBC (Swedish Green Building Counsil) arbetar vi kontinuerligt med att utbilda vår personal inom miljöområdet. Alla våra nyproduktionsprojekt har ambitionen att utföras i enlighet med nivå Miljöbyggnad Silver.

Våra aktuella projekt

Krusbäret - Halmstad

Adress: Malcusgatan 3, Halmstad
Antal lägenheter: 72 (hyresrätter)
Byggstart: kvartal 3, 2016
Beräknad inflyttning: kvartal 4, 2017
Lägenhetstyper: 1-2 ROK (från 31 m² till 55 m²)

Läs mer

Gräshoppan - Borås

Adress: Bergslenagatan 40-42, Borås
Antal lägenheter: 28 (hyresrätter)
Byggstart: kvartal 4, 2016
Beräknad inflyttning: kvartal 1, 2018
Lägenhetstyper: 1-3 ROK (från 35  till 75 )

Läs mer

Räven - Dalvik, Jönköping

Adress: Dunkehallavägen 72, Jönköping
Antal lägenheter: 66 (hyresrätter)
Byggstart: hösten 2016
Beräknad inflyttning: vintern 2018
Lägenhetstyper: 1-3 ROK (från 31  till 79 )

Läs mer

Saga - Hyllie, Malmö

Adress: Hyllie Allé / Sagas gränd / Atles gata
Antal lägenheter: 125 (hyresrätter), varav 35 studentlägenheter
Byggstart: hösten 2015 
Beräknad inflyttning: våren 2017 (etapp 1), hösten 2017 (etapp 2)
Lägenhetstyper: 1-4 ROK (från 30 m² till 104 m²)

Läs mer