Om Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Vi äger och förvaltar cirka 25 000 hyreslägenheter och finns i 13 områden; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan/Lysekil och Västerås. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Vision

"En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem." 

Affärsidé

"Willhem äger, förvaltar och utvecklar bostäder på tillväxtorter i Sverige med en service som förenklar livet för hyresgäster."

Värdegrund

Willhem driver verksamheten långsiktigt och präglas av viljan att vara värdeskapande, affärsmässiga, kundfokuserade, nyskapande och ansvarsfulla.

Mål

Willhems mål är att över tid ge en stabil totalavkastning väl i nivå med de bästa i branschen.

Vi ska ha kunder som är nöjda och lojala, som väljer oss och rekommenderar oss till andra för att vi är bäst på service.

Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i bostadsbranschen, våra medarbetare rekommenderar oss till andra.

Vår fastighetsportfölj ska vara långsiktigt hållbar, bestå av välskötta samt attraktiva bostadsfastigheter på utvalda tillväxtorter i Sverige.

Fokusområden

Genom att utveckla nya idéer inom fokusområdena service, fastighetsutveckling, hållbarhet och digitalisering vill vi vara ett av Sveriges mest nyskapande bostadsbolag. Ambitionen är att bostadsbranschen ska tala om "Före och efter Willhem". 

Med service menar vi att vår servicegrad är hög jämfört med andra branscher.
Genom vår fastighetsutveckling medverkar vi till att utveckla hyresrätten och bostadsmarknaden.
Hållbarhet innebär fokus på effektivisering av vår energianvändning.
Fokus på digitalisering innebär att vi gör vardagen enklare för kunderna genom det uppkopplade hemmet.

Korta fakta

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Områden: Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan/Lysekil och Västerås
  • Antal lägenheter: cirka 25 000
  • Total area: cirka 1 640 000 kvm, varav cirka 90 procent är bostäder
  • Marknadsvärde: cirka 25 miljarder
  • Antal anställda: cirka 200
  • Ägare: Första AP-fonden

Läs om vår bolagsstyrning