Om Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Vi äger och förvaltar cirka 26 000 hyreslägenheter och finns på 13 orter; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Vision

"En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem." 

Affärsidé

"Willhem äger, förvaltar och utvecklar trygga bostäder på tillväxtorter i Sverige med en service som förenklar livet för hyresgäster."

Värdegrund

Willhem driver verksamheten långsiktigt och präglas av viljan att vara värdeskapande, affärsmässiga, kundfokuserade, nyskapande och ansvarsfulla.

 

BannerHubbNew2018Q4_712px.png

Mål

Willhems mål är att över tid ge en stabil totalavkastning väl i nivå med de bästa i branschen.

Vi ska ha kunder som är nöjda och lojala, som väljer oss och rekommenderar oss till andra för att vi är bäst på service.

Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i bostadsbranschen, våra medarbetare rekommenderar oss till andra.

Vår fastighetsportfölj ska vara långsiktigt hållbar, bestå av välskötta samt attraktiva bostadsfastigheter på utvalda tillväxtorter i Sverige.

Strategiska utvecklingsområden

Genom att utveckla nya idéer inom de fyra strategiska områdena service, fastighetsutveckling, hållbarhet och digitalisering vill vi vara ett av Sveriges mest nyskapande bostadsbolag. Ambitionen är att bostadsbranschen ska tala om "Före och efter Willhem".

Korta fakta

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Orter: Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås
  • Antal lägenheter: cirka 26 000
  • Total area: cirka 1 800 000 kvm, varav cirka 90 procent är bostäder
  • Marknadsvärde: cirka 35 miljarder
  • Antal anställda: cirka 250
  • Ägare: Första AP-fonden

Läs om vår bolagsstyrning