Organisation

Willhems förvaltningsorganisation är uppdelad i tre jämnstora regioner; Region Syd, Väst och Öst.

Service − ett fokusområde

Varje område har en fastighetschef med resultat- och personalansvar som ansvarar för skötseln och hyresgästrelationerna på området. Till fastighetschefens hjälp finns administrativ personal och bovärdar som dagligen ger service till våra hyresgäster. Varje år genomförs en kundundersökning som ligger till grund för att styra verksamheten under kommande år. Utifrån resultatet planeras och genomförs projekt och åtgärder för att utveckla och förbättra servicen till våra hyresgäster.

Som stöd för samtliga av våra områdeskontor finns centrala resurser som drift och energi, långsiktig underhållsplanering, boservice, kommunikation och ekonomi. 

Vår företagskultur

Att bygga företagskulturen är något som alla medarbetare är delaktiga i. Vår kultur bygger på egna initiativ och att individen själv bidrar till att utveckla sin roll. Varje år genomförs en medarbetarkonferens där hela organisationen samlas och arbetar med bland annat värderingar och byter erfarenheter.

Willhem Akademin

Willhem Akademin är vårt interna program för kompetensutveckling. Programmets syfte är att styra verksamheten mot våra mål och fokusområden, skapa en gemensam kunskapsplattform samt att utbyta erfarenheter mellan orter, funktioner och roller.

Motiverade medarbetare

Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter MMI (Motiverad Medarbetarindex). 2015 visar resultatet på en positiv utveckling där 88 procent av medarbetarna uppger att de känner stolthet över att arbeta på Willhem.