Tänkande huset

I stadsdelen Biskopsgården i Göteborg har vi genomfört pilotprojektet ”Tänkande huset”. Målet är att med hjälp av modern teknik, energisnål utrustning och solceller minska husets energianvändning. På så vis förenklar vi vardagen för våra hyresgäster samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

På husets tak och gavel har vi monterat solceller som förser huset med egenproducerad energi. Solcellerna täcker 62 % av husets elförbrukning på årsbasis innan andra energieffektiviserande åtgärder utförts. Genom att installera LED-belysning och energisnåla tvättmaskiner har vi sedan kunnat minska husets nettoförbrukning med 24 % det halvår installationerna har varit på plats. Detta trots att huset utrustats med fler elektroniska prylar som till exempel trapphusdisplayer och passersystem. Vi har valt energisnåla produkter och detta har gett resultat. Det sammanlagda resultatet med både solceller och energisnål utrusning pekar på att husets nettoförbrukning av el kommer ha minskat med över 80 % till årsskiftet 2016/2017.

Exempel på utrustning:

  • Smart postbox med digitala namnskyltar
  • Digital display i trapphuset för meddelanden och tvättstugebokning
  • Porttelefon, passersystem och nyckeltaggar för ökad trygghet
  • Bokningsskärm i anslutning till tvättstugan
  • Energisnåla tvättmaskiner och torktumlare med värmepumpsteknik
  • Uppkopplade temperaturgivare
  • Närvarostyrd LED-belysning
  • Mobil app med möjlighet att skapa ärenden eller boka tvättstuga

”Sydsveriges smartaste fastighet”

I samband med fastighetsmässan i Malmö den 10 februari 2016 fick vårt pilotprojekt i Biskopsgården pris för ”Sydsveriges smartaste fastighet”. På bilden syns Sofia Rangmar och Ingela Oscarsson i projektgruppen som mottog priset av Caroline Svärd. Läs mer här