Personuppgifter

På Willhem värnar vi om din personliga integritet. Här beskriver vi vilka personuppgifter Willhem samlar in från dig genom våra interaktioner med dig och via våra tjänster samt hur vi använder och skyddar dessa uppgifter.

För dig som är hyresgäst

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig som är hyresgäst hos oss en trygg och bekväm boendemiljö. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, försäkringsinformation, önskemål gällande lägenheten, information kopplad till vår hantering av serviceärenden, information om eventuella tillval i din lägenhet, information om nycklar och passersystem, bokning av tvättstuga och eventuell handikappanpassning. Vi får även viss information genom din interaktion med oss via våra tjänster, t. ex Mina sidor, genom felanmälningar eller andra serviceärenden. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. i samband med kreditupplysning som görs när hyreskontraktet tilldelas. Enstaka fastigheter har även säkerhetskameror i källare och soprum. 

Personuppgifter vi samlar in om dig som är hyresgäst

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du själv uppdaterar dina personuppgifter på Mina sidor. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon för att få hjälp med att uppdatera dina personuppgifter. Om ditt ärende rör ändring av namn och personnummer krävs att du personligen besöker ditt områdeskontor. Du behöver då ta med dig giltiga ID-handlingar. Det går även bra att skicka en begäran om ändring per post samt bifoga en kopia på giltig legitimation.

Som hyresgäst kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast beställas via Mina sidor men det går även bra att kontakta vår kundsupport på telefon. På Mina sidor hittar du funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter.

Du som är hyresgäst hos oss och har konto på ”Mina sidor” kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att logga in på Mina Sidor och radera ditt konto. Ditt konto på Mina sidor raderas då från vår hemsida, men inget påverkas i övrigt gällande dina uppgifter som hyresgäst. Du hittar funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter. Du som idag får våra digitala nyhetsbrev för hyresgäster kan enkelt avregistrera dig om du inte önskar få information i fortsättningen. Använd funktionen ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas då från vårt system.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att säkra de IT-system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, automatisk gallring i IT-system samt revisioner av underleverantörer är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till vår roll som hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00.
Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

För dig som är bostadssökande

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna ta emot och hantera din bostadsansökan. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss, som t. ex namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och önskemål gällande lägenheten. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. i samband med kreditupplysning som görs när hyreskontraktet tilldelas.    

Personuppgifter vi samlar in om dig som är bostadssökande

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du själv uppdaterar dina personuppgifter på Mina sidor. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon för att få hjälp med att uppdatera dina personuppgifter. Om ditt ärende rör ändring av namn och personnummer krävs att du personligen besöker ditt områdeskontor. Du behöver då ta med dig giltiga ID-handlingar. Det går även bra att skicka en begäran om ändring per post samt bifoga en kopia på giltig legitimation.

Som bostadssökande kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast beställas via Mina sidor men det går även bra att kontakta vår kundsupport på telefon. På Mina sidor hittar du funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter.

Du som har registrerat dig som bostadssökande hos oss kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att logga in på Mina Sidor och radera ditt konto. Uppgifterna raderas då från vår hemsida. Du hittar funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter. Du som använder vår prenumerationstjänst på lediga lägenheter via e-post kan enkelt avsluta din prenumeration genom funktionen ”avregistrera prenumeration”. Uppgifterna raderas då från vårt system. Har du valt att få information om våra pågående nyproduktioner via e-post kan du avregistrera dig genom att skicka begäran om avregistrering till gdpr@willhem.se. Vi kommer då att radera dina uppgifter från vårt system.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att säkra de IT-system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, automatisk gallring i IT-system samt revisioner av underleverantörer är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till vår roll som hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

För dig som är leverantör, entreprenör eller partner

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna fungera i en professionell relation till dig som leverantör, entreprenör eller partner. Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för arbetsrelationen och är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, arbetstitel, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, eventuell annan kontaktinformation, personnummer (i förekommande fall), faktureringsinformation, avtalsinformation, etc.

Vi får även viss information genom din interaktion med Willhem i ditt arbete, t.ex. vilka nycklar du har fått tilldelad, vilka ärenden du är tilldelad, etc. Enstaka fastigheter har även säkerhetskameror i källare och soprum.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du kontaktar den motpart på Willhem som du normalt arbetar med och ber om att få korrigerat dina uppgifter.

Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Kontakta Willhems Dataskyddsombud med eventuell begäran om registerutdrag.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att säkra de IT-system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, automatisk gallring i IT-system samt revisioner av underleverantörer är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till vår roll som hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00.
Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se