Sekretesspolicy

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Vi tar din personliga integritet på största allvar. Denna sekretesspolicy är tillämplig för varje person som delar med sig av sina personuppgifter direkt eller indirekt med Willhem AB (nedan kallad ”Willhem”, ”vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster, såsom willhem.se eller vår app. 

Willhem har sitt säte i Sverige och behandlar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Willhems adress är Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Sverige. För frågor eller invändningar gällande Willhems behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@willhem.se.

Sekretesspolicyns tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy avser personuppgiftsbehandling där Willhem är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall Willhem samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till dig (beroende på vilka tjänster hos oss du väljer att använda): 

• Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. 
• Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder. 
• Annan information som vi mottar från dig genom din kontakt med oss. 

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

• För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
• För administration av vår affärsrelation med dig.
• För att utveckla och förbättra våra tjänster.
För att ge dig som hyresgäst, före detta hyresgäst eller möjlig framtida hyresgäst, information och erbjudanden om våra tjänster.

Överföring till tredje parter och tredje länder

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter för de ändamål som beskrivs ovan. För undvikande av missförstånd, vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson, endast till dig i egenskap av relationen som Willhems hyresgäst. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att uppdatera eventuella personuppgifter som vi behandlar om dig, använd i första hand de tjänster vi tillhandahåller för ändamålet, t.ex. ”Mina sidor”. Du kan även kontakta vår kundservice som hjälper dig att uppdatera dina personuppgifter lagrade i våra IT-system.

För att motta ett kostnadsfritt registerutdrag är du välkommen att skicka en undertecknad begäran till Willhem AB, att. GDPR, Box 53137, 400 15 Göteborg.

Cookies

Willhem.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Syfte med lagringscookies är att ge hemsidebesökaren en bra funktionalitet och upplevelse på hemsidan. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på Willhem.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera korrekt.

Senast uppdaterad: 2018-02-20